Български
Alpiq в: България

Alpiq България

Alpiq оперира в България като компания за търговия с електрическа енергия чрез своето дъщерно дружество Алпик Енергия България. Специализирани сме в трансгранични сделки с електрическа енергия и доставки за големи индустриални потребители в страната. Предлагаме на клиентите си специализирани продукти според техните нужди, както и допълнителни форми на сътрудничество като консултации при процеса на участие на либерализирания пазар. Предоставяме на партньорите си винаги актуална информация за енергийния пазар и прогнози за развитието на енергийния сектор.

Нашето ноу-хау:

  • Търговия с енергийни продукти
  • Управление на риска
  • Управление на портфолио
  • Пазарни принципи и механизми
  • Продажба на електрическа енергия

Alpiq помага на клиентите да оптимизират енергийното си управление, улеснява ги в процеса на доставка на енергия и ги подкрепя в усилията да постигат все по-добри бизнес резултати.